Dobrodošli na spletnem mestu podjetja KD Skladi!

Tu so objavljene informacije in obvestila družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, ki upravlja investicijske sklade.
Informacije na spletnem mestu, ki se nanašajo na pretekle donose produktov družbe, niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so prihodnji donosi lahko višji ali nižji kakor v preteklosti. Zaradi neugodnih gibanj tečajev finančnih instrumentov in valut obstaja možnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, naloženih v investicijske kupone podsklada krovnega sklada oziroma delnice investicijske družbe. Naložba v podsklad krovnega sklada ali delnice investicijske družbe ni bančna storitev, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog bank in hranilnic.

KD Skladi, d. o. o., je članica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov. Poslovanje vodi v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, ki so bili sprejeti na njuni osnovi, in ostalo veljavno zakonodajo. Redni nadzor izvajajo Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije in revizorji.

Vsebine na spletnem mestu so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacije o družbi, o njenem poslovanju ter določene informacije v zvezi z njenimi produkti in storitvami. Ne upoštevajo izkušenj, finančnih zmožnosti in želja posameznih obiskovalcev spletnega mesta, zato v nobenem primeru ne pomenijo nasveta za odločitev o nakupu ali prodaji investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada oziroma delnic investicijske družbe, ampak so namenjeni izključno njihovi promociji.

Nobena informacija o posameznih finančnih instrumentih ali produktih, vsebovana na spletnem mestu, tudi ni mišljena kot nadomestilo za strokovno svetovanje, navodila ali priporočila glede investicijskih odločitev posameznega obiskovalca spletnega mesta, saj je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v investicijske kupone podskladov krovnega sklada pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Pomembno je, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, temveč se o tem posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih.

Podatki in informacije, objavljeni na tem spletnem mestu, so zgolj informativne narave. Družba si bo prizadevala za njihovo pravilnost, ažurnost in resničnost, vendar niti družba niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti oziroma ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo spletnega mesta in/ali informacij, ki jih spletno mesto vsebuje in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na spletnem mestu in/ali morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti takšne škode. Izračuni na spletnem mestu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za KD Skladi, d. o. o., ni zavezujoč. Vse podatke in informacije, objavljene na spletni strani družbe, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri zaposlenih osebah družbe KD Skladi, d. o. o.

Spletno mesto družbe vsebuje tudi povezave s spletnimi mesti tretjih oseb in/ali vsebuje informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi družba nima nadzora, KD Skladi, d. o. o., ne more jamčiti, prevzemati odgovornosti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede spoštovanja zasebnosti, vsebine takih spletnih strani niti ne za pravilnost in točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb.

Družba in druge pravne ali fizične osebe, ki sodelujejo pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, si pridržujejo pravico, da lahko vse zapise, objavljene na spletnem mestu, kadarkoli spremenijo, dopolnijo oziroma izbrišejo in niso odgovorne za morebitno začasno nedelovanje svojih spletnih strani.

Vse informacije, podobe in dokumenti, objavljeni na tem spletnem mestu, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite oziroma druge oblike zaščite intelektualne lastnine, zato jih ni dopustno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Reproduciranje je dovoljeno le v primeru, da gre za nekomercialne namene, pri čemer mora biti na vsaki takšni reprodukciji spletnih vsebin naveden ” © KD Skladi, d. o. o., Ljubljana – Vse pravice pridržane.” Intelektualna lastnina na tem spletnem mestu je zaščitena. Njena uporaba je mogoča le s predhodnim dovoljenjem družbe KD Skladi, d. o. o. To velja tudi za vse logotipe in znamke, katerih nepooblaščena uporaba je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Obiskovalci spletnega mesta soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za razlago teh splošnih pravil velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega mesta ali ki bi bili z uporabo tega spletnega mesta kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Kot obiskovalca našega spletnega mesta vas prosimo, da upoštevate tu navedene pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakega obiskovalca spletnega mesta. Če boste nadaljevali z obiskom in uporabo vsebin na tem spletnem mestu, potem pristajate na ta pravila.